Forside
Karriere
LÆRLING I WEATHERFORD

LÆRLING I WEATHERFORD

Weatherford har læreplasser innen disse fagene:

Brønnfaget, komplettering: Mesteparten av opplæringen foregår på våre verksteder. Arbeidet består mye av montering, reparasjon og vedlikehold av utstyr. I tillegg er en noe innom kontorarbeid for planlegging og kalkulering. Noe av opplæringen foregår også på rigg.

Industrimontørfaget: Mesteparten av opplæringen vil foregå på våre verksteder, og vil innebære montering, reparasjon og vedlikehold av vårt eget utstyr som brukes offshore. Noen av lærlingene vil kunne få opplæring offshore.

Logistikkfaget: Opplæringen favner flere forskjellige områder som kontorarbeid, lagerarbeid, pakking, utsending, lasting, truckkjøring, kundekontakt m.m. Dette innebærer at du vil være plassert på ulike steder i løpet av læretiden.

Kontor- og administrasjonsfaget: Tilbys ved flere av våre avdelinger og fagområder og vil innebære opplæring og arbeid innen økonomi, budsjett, markedsføring, innkjøp, lager, personal m.m. Arbeidet vil være variert og innebære både rutinearbeid og utfordrende oppgaver.

 

Krav ved inntak:
Bestått videregående opplæring som er relevant for lærefaget. Inntaket av lærlinger foregår vanligvis i perioden januar – mai, med oppstart i august/september.

Ønsker du mer informasjon eller få tilsendt vår lærlingbrosjyre, ta kontakt med vår Advisor Competence Development: Stig Walberg på telefon 992 87 491

Følg oss på LinkedIn og Facebook, der legger vi ut informasjon om blant annet søknadsfrister.

Relaterte saker