Forside
OM WEATHERFORD
PRODUKTER OG TJENESTER

PRODUKTER OG TJENESTER

Produktene vi tilbyr dekker hele brønnens livssyklus og består av boring, evaluering, komplettering, produksjon og intervensjon. I tillegg til tradisjonell rørbehandling, sementeringsprodukter, nedihullstjenester og boreutstyr, tilbyr vi blant annet også evalueringsbaserte tjenester, overflatelogging og spesialiserte boretjenester som retningsboring og boring under kontrollert trykk.

 

Se weatherford.com for detaljerte beskrivelser av våre produkter.