BERGEN

Weatherford Norge AS
Kokstadflaten 31
5257 Kokstad
Norge
Telefon: +47 51 81 44 00
E-post: norway@eu.weatherford.com

Vi har nye lokaler i Kokstadflaten 31, sentralt på Kokstad i Bergen kommune. Lokalene er på 620 m2 inkludert fellesareal. Det er ca. 20 kontorer og flere møterom. Her er det egen kantine og gode parkeringsmuligheter. De ansatte i Bergen er fra flere forskjellige avdelinger og jobber med salg og operasjon innenfor ulike kontrakter.

 

 

 

 

 

 

 

Andre lokasjoner