HAMMERFEST

Weatherford Norge AS
Polarbase AS
Havneveien 50
9610 Rypefjord (besøksadresse)
P.O. Boks 8023
4068 Stavanger (postadresse)
Norge
Telefon: +47 51 81 44 00
E-post: norway@eu.weatherford.com

For å være i forkant av den økte aktiviteten i Barentshavet har Weatherford etablert seg i Hammerfest hvor vi har innendørs- og utendørs lager på totalt 413m2

Ved å ha mulighet til å lagre Weatherford-utstyr samt å kunne foreta enkle former for service og vedlikehold i Hammerfest, forenkler vi logistikken og reduserer transport og mobiliseringstiden betraktelig.  Vi vil kontinuerlig evaluere situasjonen og aktiviteten og om nødvendig ekspandere både på areal- og personellsiden.

Andre lokasjoner