Forside
QHSSE

QHSSE

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

“Safety Always” er vårt slagord – vi setter sikkerhet foran alt. Våre sikkerhetsregler og miljøprinsipper er gjennomgående for hele organisasjonen. Overordnet mål er feilfrie og sikre operasjoner, effektiv og lønnsom drift og fornøyde kunder. Utslipp til ytre miljø skal være minimalt og ivaretas. Vårt ledelsessystem er sertifisert etter både ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for ytre miljø.

Vårt kvalitetssystem består av prosedyrer, retningslinjer og hjelpesystemer som sikrer at våre prosesser er optimale. Utvalgt personell gir råd, støtte og fører tilsyn med at krav overholdes. Vi arbeider målbevisst med kontinuerlig forbedring. Selskapet er registrert i Achilles.

Vårt mål er ikke bare å ta vare på våre ansattes helse, men også at det gjennom vår bedriftskultur skal være helsebringende å jobbe hos oss.

Relaterte saker