Forside
SOSIALT ENGASJEMENT
VISJON OG VERDIER

VISJON OG VERDIER

Visjon
Weatherford – den beste brønnleverandøren på norsk sokkel!

 

Verdier
Encourage Humility
– åpen
– involverende
STERKERE SAMMEN

 

Act with Intensity
 engasjert
– fokusert
ENERGI

 

Seek Innovation
– nytenkende
– utfordrende
NYE LØSNINGER

 

Be Responsive
– fleksibel
– tilgjengelig
GOD SERVICE

 

Embrace Dicipline
– forstå oppgaven
– profesjonell
SIKKERT OG RIKTIG